Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest firma K&K TOOLS Karol Karmoliński, z siedzibą w Kicin ul. Nowe Osiedle 44/1, 62-004 Czerwonak, która jest operatorem dostępna pod adresami www: ; www.kktools.pl; www.sklep.kktools.pl/

Jak się z z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych ?

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych należy skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych – biuro@kktools.pl

Skąd mamy Twoje dane ?

Pani/Pana dane osobowe otrzymane podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonanymi przez Panią/Pana. oraz otrzymane drogą mailową czy też telefoniczną, te dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę K&K TOOLS Karol Karmoliński ?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do :

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz dokonywania transakcji;

  • zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem/kontami;

  • realizacji umów; zamówień

  • obsługi zgłoszeń do nas kierowanych;

  • kontaktowania się z Panią/Panem;

  • celów podatkowych i rachunkowych gdyż przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

  • Pracownicy firmy K&K TOOLS Karol Karmoliński, uczestniczący w realizacji zlecenia

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez firmę K&K TOOLS Karol Karmoliński (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy oraz realizacji złożonych zamówień czy w formie elektronicznej jak również telefonicznie lub podczas wizyt Przedstawicieli Handlowych.